สุดยอดอาหารแปรรูป

เดี๋ยวนี้รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยการส่งเสริม 10 ภาคอุตสาหกรรมมากให้มีความเข็มแข็งและสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาว และหนึ่งในนั้นที่โดนเด่นของคืออาหารแปรรูป

ซึ่งการที่จะทำการแปรรูปอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคจะรับประทานเข้าสู่ร่างกายจะต้องอาศัยขั้นตอนต่างๆดั้งต่อไปนี้

  1. จะต้องมีความปลอดตั้งแต่ต้นทางการเพาะปลูกจากสวน ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงมากเกินไปต้องมีขั่นตอนการทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
  2. การเข้าสู้โรงงานทางโรคงานจะต้องมีการควบคุ้มเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนมาจากแปลงเพาะปลูกชนิดต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายอีกทั้งยังต้องมีมาตรฐานในการควบคุมขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงตัวพนักงานก็ต้องมีเครื่องป้องไม่ให้สัมผัสกับตัวอาหารโดยตรง เพื่อที่จะให้ต่างประเทศนั้นยอมรับและง่ายต่อการส่งออกต่อไป

สำหรับมือใหม่อาจจะยากหน่อยแต่ทางรัฐก็มีการส่งเสริมสร้างผู้ประกอบการมือใหม่ NEC (New Entrepreneurs Creation) ซึ่งมีงบให้ในปี 2559 ภายในโครงการยังให้ความรู้เกี่ยวกับภาคการผลิต ทั้งการผลิตและการขออนุญาตจาก อย. ที่ทำอย่างไรที่จะเก็บอาหารไว้ให้อยู่ได้นานที่สุด ส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ (Social Media Marketing) เป็นการขายผ่านทางมือถือโดยผ่านโปรแกรม Line และ Facebook รวมไปถึงการสร้างออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ แต่ก็ต้องอยู่ที่ผู้ประกอบการว่าจะทำตามมาตรฐานและเข้าถึงโครงการต่างๆที่ทางรัฐได้ส่งเสริมนี้ได้แต่ไหน ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันจะทำให้การแปรรูปนำก้าวล้ำทันโลกเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ความมั่นคงทางการตลาดก็จะตามมา เป็นแม่แบบให้อุสาหกรรมรุ่นหลังๆได้มีช่องทางที่จะทำตามเพื่อให้เกิดธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังมองหน้าธุรกิจที่ง่ายและได้ผลตอบรับที่ดีและมีการส่งเสริม