อุตสาหกรรมอาหารไทยพร้อมหรือยังในตลาด AEC

ประเทศไทยได้ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน หรือ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) นั้นเองทำให้อาหารไทยนั้นได้ก้าวเข้าไปสู่สายตาชาวโลก จึงทำให้เกิดนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” หากมองย้อนไปแล้วในปีที่ผ่านๆ มามีสินค้าในกลุ่มอาหารมากมายที่ได้ทำการส่งออกไปทั่วโลก สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล มีการประเมินว่า ภายในปี 2560 มูลค่าของการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านบาท แต่หากจะไปให้ถึงจุดนั้นแล้วเราต้องมองว่าเรามีศักยภาพ และความพร้อมแค่ไหนในการแข่งขันสู่ตลาดระดับโลก

การเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามในระดับโลก

-หากมองถึงพฤติกรรมของการบริโภคอาหารของคนทั่วโลกแล้วละก็นับว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนัก ทำให้พื้นฐานการส่งออกของเรานั้นมีความชัดเจนอยู่แล้ว

-ประเทศไทยนั้นถือว่าได้เปรียบในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ เพราะในกลายภาคของประเทศไทยมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ยังมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นเราเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค นั่นจึงทำให้เรามีวัตถุดิบและกำลังการผลิตมากพอที่จะสามารถขับดันการส่งออกป้อนเข้าสู่ตลาดโลกได้ อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

-ในด้านของความน่าเชื่อถือแล้วประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนาๆ ชาติว่าเป็นศูนย์กลางการส่งออกของประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องด้วยราคาสินค่าในบางกลุ่มที่ถูกกว่าประเทศคู่แข่งหรือแม้แต่กำลังผลิตที่มากกว่าคู่แข่ง เราจึงถือว่าได้เปรียบในจุดนี้

ในประเทศไทยมีสถาบันอาหารระดับชาติที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการส่งออกของไทยให้ก้าวขึ้นไปสู่อันดับหนึ่งของอาเซียนก็คือ Thailand Food Forward สถาบันที่ช่วยควบคุมในเรื่องของคุณภาพในการผลิตวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานความสะอาด และปลอดภัย เพื่อให้วงการอุตสาหกรรมอาหารไทยเติบโตยิ่งขึ้นในตลาดระดับโลก