เพาะหนอนแดงขายเป็นรายได้เสริม

        หนอนแดงเป็นสัตว์ที่เป็นตัวอ่อนของแมลงชนิดที่เขาเรียกว่า ริ้นน้ำจืด มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ริ้นน้ำจืดตัวเต็มวัยจะมีลักษณะคล้ายกับยุง แต่นิสัยของการกินอาหารจะต่างกัน คือริ้นน้ำตืดจะมีทั้งเพศผู้และเมีย โดยจะไม่กัดหรือทำร้ายเรา แต่จะกินน้ำหวานตามเกสรคล้ายๆกับผีเสื้อ ส่วนหนอนแดงจะกรองกินแพลงตอน หรือแทะกินเศษซากอินทรียวัตถุต่างๆ และที่กำลังเน่าเปื่อยตามพื้นน้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆ โดยหนอนแดงจะอยู่กันเป็นกลุ่มตามพื้นน้ำหรือแหล่งน้ำ

ซึ่งจะอยู่ในแสงน้อยๆตัวใหญ่ๆหน่อยก็จะมีขนาด 8-10 มิลลิเมตร จะหาได้ตามพื้นน้ำในลึกลงไปประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการจะเพาะหนอนแดงขายนั่นไม่ใช่เรื่องยากอะไร และรายจ่ายก็ไม่ได้สูงเลยเราสามารถเลี้ยงตามบ่อปูนซีเมนเก่าๆที่บ้านได้ ก็จะสามารถกระจายรายได้อย่างง่ายอีกด้วย เพราะหนอนแดงจะมีการขยายพันธุ์โดยการผสมพันธุ์กันแล้ว ตัวเมียจะนำไข่วางบนผิวน้ำในบริเวณที่ไม่มีแสงรบกวน ไข่จะลอยเป็นแพจะมีลักษณะเป็นเส้นมีวุ้นห่อให้ลอยบนผิวน้ำได้ เมื่อดูด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นเส้นหรือแท่งวุ้นสีดำๆ เพราะหนอนแดงสามารถวางไข่ได้ทีเป็นพันๆฟองซึ่งก็จะฟักเป็นตัวในเวลาแค่ 3- 4 วันเพียงแค่ 3-4 วันนี้หนอนแดงก็จะเป็นตัวกันหมดแล้ว จึงจะมีขนาดยาวของตัวก็จะมีตั้งแต่ 3-18 มิลลิเมตร แล้วแต่อายุการเจริญเติมโตของมัน ส่วนหัวของหนอนแดงจะถูกแยกออกจากลำตัวอย่างเห็นได้ชัด จะมีตาเป็นจุดสีดำๆเล็กๆ 1 คู่และจะมีปากจะมีแผงชนละเอียดสำหรับพัดโบกอาหารให้เข้ามาในปาก เมื่ออายุได้10-12วัน จะเริ่มสร้างปลอกหุ้มตัวขึ้นมาจากเศษอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อยแล้ว หนอนแดงจะอาศัยอยู่ในปลอก 6-8 วัน เรียกว่าระยะก่อนเข้าดักแด้หนอนแดงจะสลัดปลอกทิ้ง เข้าสูระยะจะลอยตัวในแนวดิ่งตั้งฉากกับผิวน้ำ อยู่ประมาณ 1-2 วัน หลังจากนี้จะลอกคราบอีกรอบซึ่งโตเต็มวัยเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้ว

การสร้างธุรกิจรายได้นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ เราสามารถเพาะหนอนแดงขายเองได้ โดยแค่ เตรียมบ่อน้ำ เตรียมน้ำใหม่ เตรียมอาหาร โดยรอเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยควบคุมบ่อการผลิต แค่นี้ก็จะได้หนอนแดงมีคุณภาพจึงเป็นการหารายได้แสริมไม่ต้องลงทุนสูงอีกด้วย ขอแค่คุณตั้งใจทำก็พอ