แยมผลไม้ผลผลิตแห่งการถนอมอาหาร

แยมผลไม้เป็นสิ้นค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศ เพราะบางประเทศอาหารหลักๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมปัง ถ้าได้แยมไปผสมเข้าด้วยกันจะให้ขนมปังมีรสชาติขึ้นเยอะอย่างแน่นอน ในประเทศของเราก็มีหลายเจ้าผลิดขนมปังสำเร็จรูปมาโดยใช้ผลผลิตของผลไม้บ้านอยู่ไม่น้อยเลย การที่ประเทศของเราผลิตแยมผลไม้ได้ก็ถือว่าเป็นที่ดีมาก ไม่ต้องเสียเวลานำเข้าของจากต่างประเทศอีกด้วย

การทำแยมผลไม้

การนำผลไม้มาทำแยม ถือได้ว่าเป็นการถนอมอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีที่สุด เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถทำในครัวเรือนของเราได้ ขั้นตอนในการทำก็ง่ายแสนง่ายเช่นเดียวกันกับการถนอมอาหารวิธีอื่นๆ โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

  • ผลไม้ที่จะนำมาใช้ทำควรเลือกผลไม้ที่สด ไม่เน่าเสียหรือเชื้อรา ควรจะล้างทำความสะอาดให้ดีเสียก่อนนำมาผลิตเป็นแยม
  • น้ำตาล มีหน้าที่ให้รสชาติหวานกับแยมเพิ่มขึ้น โดยความหวานของน้ำตาลจะต้องไม่เกิน 70 องศาบริกซ์ ซึ่งจะใช้เครื่องรีแฟคโตมิเตอร์เป็นตัววัดค่า
  • กรด เป็นตัวการเป็นให้เนื้อของแยมอยู่ตัว เราจะใช้กรดตามธรรมชาติอย่างเช่น น้ำส้มสายชู มะนาว กรดมาลิก จากแอปเปิ้ล กรดทาร์ทาริกจากมะขาม องุ่น เป็นต้น

ลักษณะของแยมที่มีคุณภาพ เนื้อแยมจะต้องมีลักษณะข้นเหนียว มีสี รส กลิ่น ไม่ต้องจากชนิดของแยมผลไม้ที่ทำ

การบรรจุแยมผลไม้

แยมผลไม้ที่ทำเสร็จแล้วจะต้องใส่ในขวดแก้ว จะต้องล้างขวดแก้วให้สะอาดและผ่านการฆ่าเชื้ออีก 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ผึงไว้ให้แห้ง ก่อนการบรรจุ ควรรอให้แยมเย็นตัวลงเสียก่อน เมื่อเสร็จแล้วให้ปิดฝาให้สนิท คว่ำขวดที่ใส่แยมเสร็จแล้ว โดยเอาฝาลง เพื่อฆ่าเชื้อ ประมาณ 1 นาที แล้วตั้งขวดไว้เหมือนเดิม ให้ล้างขวดให้สะอาด จากนั้นนำออกขายได้เลย วิธีการรักษาแยมควรแช่ไว้ในตู้เย็น