โรงงานทำปลากระป๋องกว่าจะเป็นปลากระป๋องออกมาขาย

ปลากระป๋อง เป็นอาหารสำเร็จรูปซึ่งได้จากการแปรรูปปลา ให้อยู่ในกระป๋องอันชุ่มช่ำไปด้วยซอสมะเขือเทศ ซึ่งปลาที่ได้รับความนิยมมาทำปลากระป๋องมี 2 ชนิด ได้แก่ ปลาซาร์ดีน และปลาแมคเคอเรล ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องจัดเป็นอาหารสำเร็จรูป ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะมีรสชาติอร่อย นำมารับประทานแทนปลาสดได้ในกรณีขาดแคลน อีกทั้งยังมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ทำได้หลากหลายเมนู ตั้งแต่เมนูเด็กไปยันเมนูผู้ใหญ่ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปรุงอาหาร บางครั้งก็บรรจุในนํ้าเกลือ , นํ้ามันพืช , ซอสมะเขือเทศ และน้ำแร่

การผลิตปลากระป๋อง เป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่ง จากการใช้ความร้อน ซึ่งปลากระป๋องจัดอยู่ในกลุ่มอาหารกรดต่ำ บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดผนึกสนิท

ขั้นตอนการผลิตปลากระป๋องของโรงงาน

  • ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ คือ ตรวจสอบกายภาพของวัตถุดิบก่อนนำไปเข้ากระบวนการผลิต จากการตรวจสอบความสด พลิกดูไปมา
  • เช็คปริมาณ Histamine พร้อมคัดขนาดปลา เพราะต้องการความสม่ำเสมอเท่ากัน
  • เข้าสู่ขั้นตอนตัดแต่ง คือ การนำปลาสดคุณภาพดีมาตัดแต่ง โดยเริ่มตัดตั้งแต่หัวปลา ตัดหางปลา ควักไส้ และเครื่องในอื่นๆ ออกให้เกลี้ยง
  • นำปลาที่ตัดแต่งแล้ว มาล้างน้ำให้สะอาด
  • นำปลาที่ล้างทําความสะอาดแล้ว มาใส่ลงในกระป๋อง ถ้าเป็นปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาทูน่า อาจต้องผ่านกระบวนการนึ่งให้สุกเสียก่อน แล้วแยกเอาเฉพาะส่วนเนื้อเพื่อบรรจุในกระป๋อง
  • หลังจากปลาที่ใส่ลงในกระป๋อง และตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ถึงคราวเติมนํ้ามันพืช , ซอสมะเขือเทศ หรือน้ำอื่นๆ ตามแต่ชนิด
  • นํากระป๋องที่บรรจุปลาพร้อมเติมน้ำหรือซอสลงไปแล้ว มาไล่อากาศและปิดผนึกฝา โดยการใช้ไอนํ้าเพื่อแทนที่อากาศในกระป๋อง เมื่อไอนํ้าเกิดการควบแน่น ก็จะทำให้เกิดสภาพสุญญากาศอยู่ภายใน แล้วจึงค่อยนำมาปิดผนึก
  • กระป๋องที่ปิดผนึกแล้ว จะถูกนําไปนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นการใช้ความร้อนสูงเพื่อทำลายจุลินทรีย์ กับแบคทีเรีย เพื่อให้บริโภคได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียแม้ไม่แช่ตู้เย็น ใช้อุณหภูมิประมาณ 118-122 องศาเซลเซียส ด้วยเวลา 60-70 นาที แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ด้วย betflix คาสิโน
  • หลังจากใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อแล้ว จำเป็นต้องลดอุณหภูมิของปลากระป๋องอย่างรวดเร็ว ซึ่งนํ้าที่ใช้ในการลดอุณหภูมิก็ต้องเป็นนํ้าสะอาดอย่างสูง เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของกระป๋องให้เหลือประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส ถ้าใช้อุณหภูมิตํ่ากว่านี้ กระป๋องจะเกิดสนิม เนื่องจากไอนํ้าซึ่งเกาะอยู่ที่กระป๋องระเหยไม่หมด
  • เมื่อกระป๋องแห้งสนิทแล้ว จึงนํามาปิดฉลาก บรรจุลงกล่อง ทำการเก็บรักษาพร้อมรอการจำหน่ายต่อไป